send link to app

12A 83-86 XL app for iPhone and iPad


4.8 ( 3648 ratings )
Games Entertainment Board Trivia
Developer: Minh Nhat Pham
Free
Current version: 4.4, last update: 1 year ago
First release : 30 Mar 2015
App size: 21.63 Mb

- Thân tặng các bạn lớp 12A khoá học 1983-1986 trường PTTH Lê Hồng Phong Hải Phòng nhân dịp được xum họp lại với các bạn ở Facebook sau nhiều năm lưu lạc.

- Mục đích trò chơi: Tìm lại các thành viên trong lớp 12A khoá học 1983-1986.

- Cách chơi: Thầy giáo chủ nhiệm cùng tất cả các học sinh trong lớp sẽ được chia thành 10 nhóm đánh số từ 1 đến 10 và sắp xếp theo thứ tự ABC theo như danh sách của lớp. Thầy giáo chủ nhiệm bắt đầu từ nhóm số 1 và cũng là đại diện duy nhất của nhóm, các học sinh sẽ tiếp tục từ nhóm số 2 cho đến số 10. Bạn sẽ ghép các thành viên trong cùng một nhóm để tìm ra thành viên trong nhóm kế tiếp. Những thành viên tìm thấy sẽ được lưu lại trong danh sách của lớp. Nếu bạn tìm được thành viên cuối cùng cũng có nghĩa là danh sách lớp được điền vào đầy đủ thì bạn đã đến đích của trò chơi.

- Tính điểm: Điểm sẽ được tính bằng số lần ghép các thành viên với nhau và sẽ được lưu lại theo ba kết quả là điểm lớn nhất, điểm nhỏ nhất và điểm lần chơi cuối. Khi bạn chưa về tới đích, số điểm luôn hiển thị màu xanh và sẽ thay đổi sau mỗi lần chơi. Còn khi bạn đã tìm được thành viên cuối cùng rồi, có nghĩa là đã đến đích của trò chơi thì số điểm sẽ chuyển sang màu cam và sẽ chỉ thay đổi sau mỗi lần về đích. Tuỳ theo ý muốn bạn có thể chơi theo cách tính điểm cao hoặc tính điểm thấp. Điểm cao tuyệt đối là 4088 và điểm thấp tuyệt đối khi về đích là 511. Bạn có thể tuỳ chỉnh cho điểm hiển thị theo kết quả cao nhất, thấp nhất hay kết quả cuối cùng trong phần cài đặt hệ thống của iPhone hoặc iPad, và cũng có thể xoá bỏ toàn bộ các thành tích để bắt đầu lại từ đầu ở đây.

Chúc các bạn chơi vui vẻ !